➧ การติดตั้งและขนส่ง

 

   ขณะส่งเครื่องทางบริษัทของเราจะถอดชิ้นส่วนที่สำคัญแยกออกและนำไป       ติดตั้งที่หน้างาน
หลังจากติดตั้งส่วนของเครื่องเสร็จ ทางเราก็จะสอนวิธีการใช้งาน พร้อมการใช้โปรแกรมของเครื่องครับ
    พร้อมสอนการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาเครื่องให้ลูกค้าเพื่อให้เครื่อง            ใช้งานได้นานครับ
Visitors: 22,433