➧ เครื่องปริ้น 3D

 

 เครื่อง 3D

 

เครื่องปริ้น 3D เป็นเครื่องแบบใหม่ที่สามารถสร้างชิ้นส่วนงานต่างๆให้ตามที่เราต้องการได้โดยลูกค้าสามารถออกแบบตามที่ลูกค้าอยากได้ชิ้นส่วนต่างๆนั้นเพื่อมาสร้างงานตามที่ท่านต้องการได้สามารถสร้างชิ้นส่วน เลโก้ หรือสร้างโมเดลบ้านหรือสร้างชิ้นส่วนประกอบของเครื่องต่างๆตามที่ท่านอยากได้ สามารถได้ตามแบบจริงใช้งานได้จริง

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 082-387-3555

 

Visitors: 22,378